Peste 3,5 milioane de persoane în anul școlar / universitar 2018-2019

studenti

Populația școlară din sistemul național de educație a fost în anul școlar/universitar 2018-2019 de 3547,3 mii elevi și studenți 1 , în scădere cu 31,3 mii comparativ cu anul școlar/universitar precedent.

Învățământul antepreșcolar și preșcolar, învățământul postliceal, precum și învățământul profesional sunt nivelurile educaționale în care populația școlară a crescut (cu 1,0%, 0,5% respectiv 0,3%) comparativ cu anul școlar/universitar precedent.

Numărul absolvenților din anul școlar/universitar 2017-2018 a fost de 501,8 mii elevi și studenți, în creștere cu 0,8% comparativ cu anul școlar/universitar precedent.

Înscriși în anul școlar/universitar 2018-2019

În anul școlar/universitar 2018-2019, aproape jumătate din populația școlară s-a regăsit în învățământulul primar și gimnazial (46,6%), iar circa o treime în învățământul liceal și cel antepreșcolar și preșcolar (17,8%, respectiv 15,4%).

Din totalul populației școlare cuprinsă în sistemul de educație, 50,0% au fost elevii1 și studenții de sex masculin și 72,0% au studiat în mediul urban.

Comparativ cu anul școlar/universitar precedent, învățământul antepreșcolar și preșcolar, învățământul postliceal și învățământul profesional sunt nivelurile care au înregistrat creșteri ale populației școlare (+5,4 mii copii, +0,5 mii elevi, respectiv +0,2 mii elevi).

În învățământul profesional au fost înscriși 90,5 mii elevi, acesta rămânând în continuare nivelul educațional cel mai puțin reprezentat în totalul populației școlare (2,5%), urmat de învățământul postliceal și de maiștri, cu 92,4 mii elevi (2,6% din totalul populației școlare). Învățământul primar și gimnazial, precum și cel liceal au cunoscut cele mai accentuate diminuări ale numărului de elevi înscriși în anul școlar 2018-2019 față de cel anterior (-24,3 mii, respectiv -8,0 mii).

Unitățile de învățământ care au funcționat în anul școlar/universitar 2018-2019 au aparținut, în principal, nivelurilor de educație primar și gimnazial (57,0%), liceal (21,1%), respectiv antepreșcolar și preșcolar (17,1%).

Populația școlară a fost cuprinsă cu preponderență (95,1%) în unitățile școlare publice, iar numai 4,9% în unități școlare private. Pe niveluri educaționale, cele mai reduse ponderi ale elevilor/studenților înscriși în unitățile din învățământul public s-au regăsit în învățământul superior (87,7%), respectiv postliceal (53,9%).

Gradul de cuprindere în învățământ al elevilor din grupa de vârstă 6-10 ani a înregistrat cel mai ridicat nivel (89,1%), comparativ cu cel al celorlalte grupe de vârstă. În anul universitar 2018-2019 au fost înscriși în învățământul superior 533,7 mii studenți, din care 54,5% au fost studente.

Cele mai atractive specializări (conform clasificării ISCED-F) din învățământul superior au fost cele de afaceri, administrație și drept (24,0% din totalul studenților), respectiv de inginerie, prelucrare și construcții (20,9% din totalul studenților). În profil teritorial, populația școlară din anul școlar/universitar 2018-2019 a înregistrat cele mai ridicate valori în regiunile Nord-Est (614,5 mii persoane), respectiv București-Ilfov (509,2 mii persoane).

Distribuția populației școlare pe regiuni de dezvoltare și niveluri educaționale față de totalul fiecărei regiuni, arată că cea mai ridicată pondere s-a înregistrat în învățământul primar și gimnazial din regiunea Sud-Muntenia (54,2%), în timp ce învățământul superior a fost preponderent în regiunea București-Ilfov (33,9%). La polul opus, cele mai scăzute ponderi s-au înregistrat în învățământul postliceal și de maiștri din regiunile Centru (1,9%), precum și din NordEst și București-Ilfov (2,0% fiecare în parte).

Personalul didactic în anul școlar/universitar 2018-2019

În anul școlar/universitar 2018-2019, personalul didactic din cadrul sistemului educațional a însumat 234,6 mii persoane. Astfel, raportul mediu dintre populația școlară și numărul cadrelor didactice a fost de 15 elevi/studenți la un cadru didactic.

Ponderea personalului didactic de sex feminin este majoritară atât la nivelul întregului sistem educațional (78,0%), cât și pe nivelurile de educație: antepreșcolar și preșcolar (99,7%), primar și gimnazial (80,5%), postliceal și de maiștri (77,6%), liceal (71,7%) și profesional (67,8%).

Absolvenții anului școlar/universitar 2017-2018 Numărul absolvenților din anul școlar/ universitar 2017-2018 aparținând nivelurilor educaționale gimnazial, liceal, profesional, postliceal și de maiștri, respectiv superior (licență, master și doctorat, cursuri postuniversitare și programe postdoctorale de cercetare avansată) a fost de 501,8 mii elevi și studenți.

Preponderente au fost absolventele, în număr de 263,2 mii, reprezentând 52,4%. La sfârșitul anului școlar 2017-2018 au absolvit învățământul gimnazial 172,6 mii elevi, cei mai mulți dintre aceștia înregistrându-se în regiunea Nord-Est (19,8%).

Ponderea băieților (51,1%) o devansează ușor pe cea a fetelor, cu 2,2 puncte procentuale. În mediul urban, absolvenții de gimnaziu reprezintă 55,1% din totalul absolvenților din acest nivel, însă în profil teritorial, regiunile Nord-Est și Sud-Muntenia au înregistrat ponderi mai mari ale absolvenților din mediul rural (58,7%, respectiv 56,6%).

În învățământul liceal, la sfârșitul anului școlar 2017-2018 au absolvit 148,7 mii elevi, în scădere cu 3,2% comparativ cu anul școlar anterior.

Majoritatea absolvenților de liceu au urmat cursurile învățământului de zi (88,4%). Situația absolvenților din învățământul liceal a evidențiat că circa jumătate au frecventat cursurile filierei teoretice (51,9% din totalul absolvenților), 39,8% pe cele din filiera tehnologică, iar 8,3% din totalul absolvenților au urmat cursurile liceelor din filiera vocațională. La examenul de bacalaureat s-au prezentat 136,9 mii absolvenți, din care 121,0 mii proveniți din promoția 2018 (88,4%). Au fost declarate reușite 95,7 mii persoane (69,9%). Din totalul absolvenților proveniți din promoția 2018, 91,0 mii persoane (75,2%) au fost declarate reușite.

Învățământul profesional a fost absolvit de 23,3 mii elevi, din care 97,3% au urmat cursurile unităților școlare aparținând sectorului public, iar numai 2,7% pe cele din sectorul privat.

Învățământul postliceal și de maiștri a fost absolvit de 31,0 mii elevi din care 62,7% au urmat cursurile unităților școlare aparținând sectorului public, iar peste o treime (37,3%) pe cele din sectorul privat.

În învățământul superior, numărul absolvenților cu diplomă a fost de 126,3 mii studenți. Studentele au reprezentat 59,1% din numărul totalul al absolvenților cu diplomă. Absolvenții cu diplomă ai învățământului superior au provenit cu preponderență din facultățile cu profil afaceri, administrație și drept (26,7%), inginerie, prelucrare și construcții (17,1%), respectiv sănătate și asistență socială (13,4%).

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here