INVITATIE DE PARTICIPARE

elecon

Servicii de consultanta la elaborarea cererii de finantare si a planului de afaceri, servicii de consultanta in domeniul managementului proiectului si serviciil de consultanta in scopul elaborarii documentatiei de atribuire si aplicarii procedurilor de atribuire a contractelor.

Denumire contract: Contract prestari servicii de consultanta

Informatii generale privind solicitantul:

Denumire: ELECTROCONSTRUCTIA ELECON S.A.

CIF: RO3582957; Nr. Reg. Com.: J8/158/1993

Adresa: Municipiul Brasov, Strada Zizinului, nr. 100A, Judet Brasov

Date de contact: persoana de contact: Alice Diaconu; e-mail: alice.diaconu@eleconbv.ro; telefon: 0751663663.

Mijloace de comunicare: e-mail; telefon; posta.

Obiectul contractului: prestarea de catre prestator a serviciilor de consultanta la elaborarea cererii de finantare si a planului de afaceri, serviciilor de consultanta in domeniul managementului proiectului si serviciilor de consultanta in scopul elaborarii documentatiei de atribuire si aplicarii procedurilor de atribuire a contractelor pentru proiectul cu titlul „Calitate in lucrari de alimentare si distributie cu energie electrica”, propus spre finantare in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020 Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor.

Locul de prestare a serviciilor: sediul ofertantului.

Tip si durata contractului: tip –  servicii; durata –  de la data semnarii de catre ambele parti pana la data de 31.12.2020 si produce efecte pana la stingerea obligatiilor dintre parti.

Valoare estimata a contractului: 500.000 lei, fara TVA. Pretul este ferm pe toata durata contractului.

Data, locul si ora limita de depunere a ofertei: 25.01.2019; Municipiul Brasov, Strada Zizinului, nr. 100A, Judet Brasov; ora limita: 12:00.

Oferta va fi insotita de:

  • Certificat de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului – in copie cu mentiunea conform cu originalul;
  • Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului (Codul CAEN necesar participarii la ofertare trebuie sa fie corespunzator activitatii  ce face obiectul achizitiei) – in copie cu mentiunea conform cu originalul;
  • Declaratie privind conflictul de interese –  in original.
  • Deviz financiar servicii –  in original.

Perioada de valabilitate a ofertei: 60 zile.

Pentru specificatiile tehnice necesare intocmirii propunerii tehnice si financiare, vă puteți adresa la persoana de contact: Alice Diaconu; e-mail: alice.diaconu@eleconbv.ro; telefon: 0751663663.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here