INVITATIE DE PARTICIPARE

Servicii de consultanta la elaborarea cererii de finantare si a planului de afaceri si servicii de consultanta in domeniul managementului proiectului

BIARO--Anunt-online

Denumire contract: Contract prestari servicii de consultanta

Informatii generale privind solicitantul:

Denumire: BIAROGLASS PROD S.R.L.

CIF: RO25467673; Nr. Reg. Com.: J29/762/2009

Adresa: Municipiul Ploiesti, Strada Cilindrului, nr. 3, Judet Prahova.

Date de contact: persoana de contact: Dobre Cristina; e-mail: dobrecristina77@gmail.com; telefon: 0721.910.582.

Mijloace de comunicare: e-mail; telefon; posta.

Obiectul contractului: prestarea de catre prestator a serviciilor de consultanta la elaborarea cererii de finantare si a planului de afaceri si a serviciilor de consultanta in domeniul managementului proiectului pentru proiectul cu titlul „Calitate in prelucrarea sticlei la Biaroglass Prod S.R.L.”, propus spre finantare in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020 Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor.

Locul de prestare a serviciilor: sediul ofertantului.

Tip si durata contractului: tip –  servicii; durata –  de la data semnarii de catre ambele parti pana la data de 31.12.2020 si produce efecte pana la stingerea obligatiilor dintre parti.

Valoare estimata a contractului: 2.000.000 lei, fara TVA. Pretul este ferm pe toata durata contractului.

Data, locul si ora limita de depunere a ofertei: 19.02.2019; Municipiul Ploiesti, Strada Cilindrului, nr. 3, Judet Prahova; ora limita: 12:00.

Oferta va fi insotita de:

  • Certificat de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului – in copie cu mentiunea conform cu originalul;
  • Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului (Codul CAEN necesar participarii la ofertare trebuie sa fie corespunzator activitatii ce face obiectul achizitiei) – in copie cu mentiunea conform cu originalul;
  • Declaratie privind conflictul de interese – in original.
  • Deviz financiar servicii – in original.

Perioada de valabilitate a ofertei: 60 zile.

Pentru specificatiile tehnice necesare intocmirii propunerii tehnice si financiare, vă puteți adresa la persoana de contact: Dobre Cristina; e-mail: dobrecristina77@gmail.com; telefon: 0721.910.582.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here