Finalizarea proiectului „Achiziție de utilaje în vederea modernizării SC Calitifast S.R.L.”

comunicat

S.C. CALITIFAST S.R.L., în calitate de Beneficiar,  anunță finalizarea proiectului „Achiziție de utilaje în vederea modernizării SC Calitifast S.R.L.”, cod MySMIS 117642, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”,,Prioritatea de investiţii 2.1: “Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.

Obiectivul general al proiectului il reprezintă imbunătățirea competitivității CALITIFAST S.R.L prin diversificarea activității societății în domeniul lucrărilor de pregătire a terenului, consolidarea poziției pe piața intreprinderilor mici și mijlocii și promovarea spiritului antreprenorial prin exploatarea de tehnologii inovative în domeniul construcțiilor de infrastructură. Obiectivul general al proiectului este în stransă legatură cu obiectivul specific al priorității de investiții 2.1.

Obiectivele specifice ale proiectului vizează diversificarea activității societății prin achiziționarea unui echipament performant din punct de vedere tehnologic (autogreder) și creșterea numărului mediu de salariați ca urmare a realizării proiectului.

Rezultatele proiectului: în urma finalizării proiectului a fost achiziționat un echipament (autogreder), cu ajutorul căruia compania iși va diversifica activitatea, respectiv va realiza de lucrări de construcții pentru pregătirea terenului. De asemanea, prin intermediul proiectului au fost create 3 locuri de muncă, din care și persoane din categoria defavorizată.

Valoarea totală a proiectului este de 810.731,53 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 594.123,30 lei.

Impactul investiției la nivelul localității/regiunii: în urma finalizării proiectului au fost create 3 locuri de muncă, din care și persoane din categoria defavorizată.

Informaţii suplimentare se pot obţine la:

Nume persoană de contact: Mihai Elena – Mihaela, Funcție: Manager de proiect

Tel. 0754.530.373, E-mail: calitifast2016@gmail.com   

Sediu social: Municipiul Galati, Str. B-dul Dunarea, nr. 17, Judetul Galati

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here