Crește numărul salariaților din sănătate, problemele rămân

distributie-personal-sanitar
Distribuția teritorială a posturilor ocupate de medici inclusiv medici rezidenți pe post și stomatologi, în anul 2017

Curtea de Conturi a României a publicat „Sinteza privind gradul de ocupare a personalului sanitar din sistemul naţional public de sănătate în perioada 2014 – 2017 la Ministerul Sănătăţii”.

Misiunea de audit privind gradul de ocupare a personalului sanitar din sistemul naţional public de sănătate a avut ca obiectiv evaluarea modului în care Ministerul Sănătăţii a asigurat personalul sanitar din punct de vedere al economicităţii, eficienţei şi eficacităţii astfel încât să fie evidenţiate creşterea accesului la serviciile de sănătate şi îmbunătăţirea calităţii şi a siguranţei actului medical în sistemul public de sănătate.

În perioada analizată, numărul personalului sanitar a înregistrat un trend crescător, respectiv de la un număr de 54.929 medici în anul 2014, la un număr de 58.583 medici în anul 2017. Astfel, raportat la numărul populaţiei rezidente la 1 iulie/an, la un număr de 10.000 locuitori reveneau 27,58 medici în anul 2014 şi 29,91 în anul 2017.

Totodată, în perioada auditată s-a înregistrat un trend crescător al cheltuielilor cu sănătatea, respectiv de la 26.660.900 mii lei în 2014, la 33.817.000 mii lei în anul 2017. Aceeaşi tendinţă de creştere s-a înregistrat şi în cazul cheltuielilor cu sănătatea pe cap de locuitor, respectiv de la 1,3 mii lei/locuitor în anul 2014, la 1,7 mii lei/locuitor în anul 2017.

Curtea de Conturi a reţinut o serie de aspecte privind necesitatea implementării unor măsuri sustenabile de atragere şi retenţie a medicilor şi asistenţilor medicali în sistemul de sănătate, cu precădere în specialităţile şi în zonele deficitare. 

Totodată, în vederea depăşirii sincopelor din sistemul naţional de sănătate publică sunt necesare soluţii care să se bazeze pe armonizarea deciziilor de planificare a sistemului în concordanţă cu necesităţile reale ale populaţiei în domeniul sănătăţii.

Curtea de Conturi recomandă analiza situaţiei personalului din sănătate şi iniţierea unor măsuri în vederea dezvoltării politicilor coerente de formare şi alocare a resurselor umane, asigurarea formării unui număr adecvat de personal pentru a acoperi nevoile din domeniile de sănătate prioritare şi creşterea capacităţii administrative prin crearea de centre de perfecţ

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here