ANAF înființează Registrul unităţilor de cult

anaf
sursă foto: libertatea.ro

ANAF a anuntat ca supune dezbaterii publice Procedura privind organizarea Registrului entitãților/unitãților de cult pentru care se acordã deduceri fiscale.

Înscrierea în registru se solicitã de cãtre entitatea/unitatea de cult, prin depunerea formularului 163 “Cerere de înscriere/radiere în/din Registrul entitãților/unitãților de cult pentru care se acordã deduceri fiscale. 

Entitatea/unitatea de cult se înscrie în registru dacã, la data depunerii cererii, îndeplinește cumulativ urmãtoarele condiții: 
        a) desfãșoarã activitatea în domeniul pentru care a fost constituitã; 
        b) a îndeplinit toate obligațiile fiscale declarative prevãzute de lege; 
        c) nu are obligații fiscale restante la bugetul general consolidat, mai vechi de 90 de zile; 
        d) a depus situațiile financiare anuale, prevãzute de lege; 
        e) nu a fost declaratã inactivã, potrivit art.92 din Codul de procedurã fiscalã. 

Cererea se completeazã cu ajutorul aplicației informatice afișatã pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscalã și se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanțã. 
Împreunã cu cererea, entitatea/unitatea de cult depune și certificatele de atestare fiscalã eliberate de organele fiscale locale, în a cãror evidențã aceasta este înregistratã ca  plãtitor de impozite și taxe locale.   

ANAF va soluționa cererile în termen de 10 zile de la depunere. 

Registrul va cuprinde urmãtoarele informaþii: 
            a) denumirea entitãții/unitãții de cult; 
b) codul de identificare fiscalã; 
                c) adresa domiciliului fiscal; 
        d) data înscrierii în registru; 
           e) data radierii din registru; 
        f) informații privind înscrierile și radierile în/din registru. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here