Venitul mediu al unei gospodării a ajuns la 4251 lei pe lună în 2018

venituri-populatie 2018

Veniturile totale medii lunare au reprezentat, în anul 2018, 4.251 lei pe gospodărie şi 1.631 lei pe persoană. Cheltuielile totale ale populaţiei, au fost, în anul 2018, în medie, de 3.667 lei lunar pe gospodărie (1.407 lei pe persoană) şi au reprezentat 86,2% din nivelul veniturilor totale.

Veniturile băneşti au fost, în medie, de 3.920 lei lunar pe gospodărie (1504 lei pe persoană), iar veniturile în natură de 331 lei lunar pe gospodărie (127 lei pe persoană).

Salariile şi celelalte venituri asociate lor au format cea mai importantă sursă de venituri (67,2% din veniturile totale ale gospodăriilor).

La formarea veniturilor totale ale gospodăriilor, au contribuit, de asemenea, veniturile din prestaţii sociale (18,7%), veniturile din agricultură (1,9%), veniturile din activităţi neagricole independente (2,2%), cele din proprietate şi vânzărea de active din patrimoniul gospodăriei (1,1%) precum şi veniturile în natură (7,8%), în principal, contravaloarea consumului de produse agroalimentare din resurse proprii (6,4%).

Pe ce cheltuiesc românii banii?

Principalele destinaţii ale cheltuielilor efectuate de gospodării sunt consumul de bunuri alimentare, nealimentare, servicii şi transferurile către administraţia publică şi privată şi către bugetele asigurărilor sociale, sub forma impozitelor, contribuţiilor, cotizaţiilor, precum şi acoperirea unor nevoi legate de producţia gospodăriei (hrana animalelor şi păsărilor, plata muncii pentru producţia gospodăriei, produse pentru însămânţat, servicii veterinare etc.).

Cheltuielile pentru investiţii, destinate pentru cumpărarea sau construcţia de locuinţe, cumpărarea de terenuri şi echipament necesar producţiei gospodăriei, cumpărarea de acţiuni etc. deţin o pondere mică în cheltuielile totale ale gospodăriilor populaţiei (doar 0,5%).

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here