16.500 locuitori din judeţul Cluj vor avea acces la apă potabilă de calitate

canalizare apa potabila
sursă foto: presshub.ro

Peste 16.500 locuitori din zona de sud a judeţului Cluj vor avea acces la apă potabilă de calitate în urma unui proiect aprobat de Comisia Europeană, pentru dezvoltarea infrastructurii de apă şi canalizare în regiunea Turda – Câmpia -Turzii.

Finanţat prin Programul Operaţional Infrastructura Mare, proiectul are o valoare de 155 milioane euro – 110 mil. fonduri europene şi 45 cofinanţare naţională.

Acesta va asigura accesul la servicii de apă şi canalizare în 13 localităţi din judeţul Cluj, reunite în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apa Văii Arieşului, astfel: Aiton, Călăraşi, Câmpia Turzii, Ciurila, Luna, Mihai Viteazu, Petreştii de Jos, Ploscoş, Sănduleşti, Tureni, Turda, Tritenii de Jos şi Viişoara. 14.000 locuinţe vor fi racordate la sistemul de canalizare.
Proiectul prevede reabilitarea a 104 km reţea transport apă şi extinderea actualei reţele cu alţi 250 km conducte. Sistemul de canalizare va fi şi acesta reabilitat pe o lungime de reţea de 48 km şi extins cu 130 noi km. Vor fi construite în plus 48 noi stații de pompare şi vor fi adăugate alte două staţii de tratare a apelor uzate.

Proiectul va fi implementat până la sfârşitul anului 2023 şi va contribui la menţinerea unui mediu mai curat, ce va asigura protejarea sănătăţii populaţiei şi va preveni, în viitor, deversările de apă uzată din reţeaua de distribuţie şi stocare.

Reamintim că pentru perioada 2014 – 2020 România beneficiază de o alocare de peste 22 miliarde euro prin Politica de Coeziune, din care peste 9 miliarde aferente Programului Operaţional Infrastructură Mare (POIM), gestionat de Ministerul Fondurilor Europene.

Parte a Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest, zona Turda – Câmpia-Turzii a mai beneficiat de finanţare europeană, în perioada 2007 – 2013, pentru alte două proiecte – Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă şi apă uzată din regiunea Turda – Câmpia Turzii, cofinanţat cu peste 63 milioane euro şi Investiţii şi dotări pentru îmbunătăţirea capacităţii de operare a Companiei de Apă Arieş Turda, cu o alocare de peste 4,8 milioane.

Investiţiile în alimentarea cu apă şi canalizare:
– aducţiune 131 km noi și 30 km reabilitaţi;
– 2 surse subterane reabilitate;
– 13 puţuri reabilitate;
– 4 staţii de tratare;
– 2 staţii de clorinare;
– 121 km noi reţele de distribuţie apă potabilă şi 74 km reabilitaţi;
– 5 noi rezervoare de înmagazinare şi 3 reabilitate;
– 24 staţii noi de pompare şi una reabilitată.

Investiţiile în colectarea şi tratarea apei uzate:
– 2 staţii de epurare extinse;
– 1 staţie de epurare extinsă printr-o staţie de compostare nămol;
– 48 staţii de pompare şi 3 reabilitate;
– 13.6 km conductă colectoare nouă;
– 13,7 km conducte noi de refulare;
– 117 km noi reţea canalizare şi 48 km reabilitaţi;
– creşterea ratei de conectare la sistemele centralizate de alimentare cu apă de la 84% la 99%;
– creşterea ratei de colectare şi epurare a apei uzate de la 66% la 93% în aria de operare şi, respectiv, la 100 % în aglomerările de peste 2.000 locuitori echivalenţi.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here