Peste 300 de milioane lei finanţare pentru refacerea a trei drumuri judeţene din judeţul Bihor


Viceprim-ministrul Paul Stănescu, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, şi Marius Nica, ministru delegat pentru fonduri europene, au semnat joi, 7 decembrie, la Oradea, 3 contracte de finanţare pentru modernizarea drumurilor judeţene din Bihor.

Viceprim-ministrul Paul Stănescu a semnat cele două contracte care prevăd finanţarea prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL) a unor drumuri judeţene în lungime totală de 54 de km.
„În ultima perioadă am întreprins mai multe vizite în teritoriu, unde am semnat contracte de finanţare, şi acest lucru ne arată că încep să se demareze proiecte importante pentru comunităţile locale: infrastructură rutieră, şcoli, grădiniţe, dispensare etc. Am semnat astăzi, împreună cu edilii zonei, contracte de finanţare cu o valoare de peste 170 de milioane de lei alocate de la bugetul de stat, prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, pentru infrastructura rutieră a judeţului Bihor. Proiectele finanţate contribuie la reducerea timpului de deplasare, asigură o mai mare securitate în transport şi accesul mai facil şi mai rapid către furnizorii de servicii de sănătate, sociale şi educative”, a declarat viceprim-ministrul Paul Stănescu.
În judeţul Bihor sunt incluse în Programul Naţional de Dezvoltare Locală - etapa II, 172 de obiective de investiţii, cu o alocare totală de 750 de milioane de lei.
Alte 868,139 de milioane de lei sunt alocate judeţului Bihor prin PNDL - etapa I, pentru un număr de 177 de proiecte, dintre care 19 obiective sunt finalizate inclusiv sub aspect financiar (decontări realizate integral).
Marius Nica, ministru delegat pentru fonduri europene, a semnat contractul de finanţare prin Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020, pentru reabilitarea drumurilor judeţene Beiuş - Stâna de Vale şi Remeţi - Stâna de Vale, pe o lungime totală de 43 km.
Proiectul are o valoare totală de 134,28 milioane lei, din care 113,6 milioane lei reprezintă alocarea eligibilă nerambursabilă.
Beneficiarii direcţi ai acestui proiect vor fi cei aproximativ 620 mii de locuitori ai judeţului Bihor, prin dezvoltarea infrastructurii de transport rutier şi creşterea gradului de accesibilitate şi mobilitate a persoanelor şi a mărfurilor, dar şi agenţii economici locali participanţi la traficul ce se va desfăşura pe traseul modernizat. De asemenea, se estimează că, urmare a dezvoltării infrastructurii de transport, vor fi atraşi în zonă noi investitori, iar numărul turiştilor care vizitează sau tranzitează zona va cunoaşte o creştere semnificativă, datorită mai bunei conexiuni la drumurile naţionale. 
Proiectul „Traseul regional Transilvania Nord; Drumul Apuseni: reabilitarea şi modernizarea DJ 764 A; DJ 108 J, Lungime totală - 43,375 km, judeţul Bihor” este finanţat prin POR 2014-2020, Axa prioritară 6 - Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională, Prioritate de investiţii 6.1 - Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor secundare şi terţiare la infrastructura TEN-T.

Articol salvat de pe www.curierulnational.ro, ediţia din 08 Decembrie 2017. Acest articol este proprietatea Curierul National si nu poate fi reprodus fără acordul scris al acestora.