Ajutorul de minimis, un haos de 500 mil. lei - VIDEO

Afrodita Cicovschi / afrodita.cicovschi@curierulnational.ro

Aplicanţii au avut mari probleme în a-şi depune cererile, având la dispoziţie o fereastră de doar 5 minute

Deja forumurile formate pe această temă sunt pline de plângeri ale celor care au consumat timp şi resurse pentru pregătirea cererilor şi nu au reuşit să le depună

Această situaţie încununează un program a cărui demarare a fost amânată de patru ori şi al cărui ghid a fost modificat cu 36 de ore înainte de start

Aşteptată cu nerăbdare de întreprinderile mici şi mijlocii, demararea înregistrării online a cererilor pentru ajutorul de minimis s-a dovedit a fi un fiasco total, odată ce aplicaţia a funcţionat efectiv numai 5 minute, fiind inaccesibilă majorităţii aplicanţilor.

Concret, potrivit discuţiilor de pe forumurile de specialitate, pagina de net pe care puteau fi încărcate cererile de finanţare online ar fi trebuit deschisă la ora 8.30, dar site-ul a fost blocat pentru majoritatea potenţialilor aplicanţi, până la ora 8.50 când deja era afişat mesajul „sesiune de înregistrare online închisă”. În tot acest timp, sute, poate chiar mii de reprezentanţi sau consultanţi ai IMM-urilor au încercat în zadar să acceseze aplicaţia Ministerului de Finanţe.

„La orele 8.30, site-ul Ministerului Finanţelor nu încarcă pagina de înregistrare a cererii de acord de finanţare. Site-ul a rămas blocat până după orele 8.45.
Am reuşit să accesez pagina de înregistrare în jurul orelor 8.50, când, deja, era afişat mesajul: Sesiunea de înregistrare online este închisă. Conform listei cu proiectele înregistrate, publicată pe site-ul ministerului, între orele 08.30:48 şi 08.35:54 au fost încărcate 714 proiecte. Este foarte interesant cu câtă viteză se mişcă unii, pe un site care nu funcţionează. Probabil sunt mai norocoşi... Concluzia: fondurile au fost epuizate în 5 minute”, notează pe forum unul dintre cei care au dorit să acceseze ajutorul de minimis acordat de minister.

Unele firme au fost admise, fără a avea angajaţi...

Dintre cei 714 norocoşi care au reuşit să acceseze pagina pe care puteau fi încărcate cererile de finanţare, 644 au fost admişi şi 70 respinşi, unii dintre cei 644 admişi reuşind să depună chiar şi două proiecte, deşi cifra lor de afaceri în ultimii doi ani a fost... zero. Spre exemplu, firma Ozana Apemin, din judeţul Neamţ, a reuşit să depună cererea de finanţare la ora 08.31:38, fiind admisă cu numărul de ordine 10 şi respinsă la ora 08.35:31, când a înregistrat cererea cu numărul 615.

Conform datelor postate pe site-ul Ministerului Finanţelor, firma, al cărei obiect de activitate este producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice, producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate, a fost înregistrată în luna martie 2011, iar în 2012 a avut cifră de afaceri 0 (zero), zero angajaţi, un capital subscris şi vărsat de 200 lei, datorii de 7.050 lei, creanţe de 1.304 lei şi 456 lei în casă şi conturi la bănci.

Cum a putut fi admisă această firmă care nu are niciun angajat şi zero cifră de afaceri, numai Ministerul Finanţelor ştie...

O altă societate admisă şi respinsă în cadrul aceleiaşi liste este Spartan Grup SRL, admisă cu cererea depusă la 08.33:41, poziţia 119 şi respinsă la ora 08.34:34, poziţia 282. Spartan Grup a avut însă profit  în anul 2012, numărul angajaţilor crescând de la 25 în 2011, la 30 în 2012, ca de altfel şi cifra de afaceri.

...deşi legea le cere să sporească numărul lor

Conform ultimei variante a HG nr. 274/2013, prin schema de ajutor de minimis se introduce condiţia de a menţine locurile de muncă existente la data înregistrării Cererii de acord pentru finanţare, precum şi crearea până la finalizarea investiţiei şi menţinerea, pe o perioadă de minimum 3 ani de la finalizarea investiţiei (cinci locuri de muncă, din care cel puţin două locuri de muncă pentru persoane care nu au avut contract individual de muncă în ultimele 3 luni, în cazul unui ajutor de minimis de până la 100.000 euro, inclusiv; şapte locuri de muncă, din care cel puţin trei locuri de muncă pentru persoane care nu au avut contract individual de muncă în ultimele 3 luni, în cazul unui ajutor de minimis de la 100.000 euro până la 200.000 euro, inclusiv).

Firma nu trebuie să înregistreze debite restante la bugetele componente ale bugetului general consolidat şi nici să se afle în procedură de executare silită, insolvenţă, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operaţională, lichidare; să nu intre în categoria "întreprinderilor în dificultate" şi să nu se fi emis împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate.

Se acceptau şi firme cu pierderi

Modificările succesive aduse legislaţiei privind ajutorul de minimis acordat IMM-urilor, cumulate cu modificările aduse pe şest Ghidului solicitantului, cu numai 36 de ore înaintea începerii sesiunii de depunere a cererilor, ar putea însemna că suplimentarea fondurilor destinate întreprinderilor mici şi mijlocii este doar praf aruncat în ochii acestora.

Concret, termenul de demarare a sesiunii de depunere a cererilor a fost amânat succesiv de la 1 iulie, termen iniţial, la 16 august, 26 august, ultimul termen stabilit fiind astăzi, 28 august. În plus, conform ultimei variante a Ghidului solicitantului, datată 26 august, condiţia de eligibilitate a proiectelor depuse de întreprinderile mici şi mijlocii, conform căreia acestea trebuiau să înregistreze profit în ultimii trei ani, a fost abrogată, acceptându-se ca acestea să aibă pierderi sau să fie decapitalizate total sau parţial, cu condiţia depunerii unei garanţii (calculate nu se ştie pe ce ceriterii) simultan cu depunerea cererii de finanţare.

Justificare economico-financiară a dificultăţilor firmei

Conform ultimei variante a Ghidului solicitantului, întocmită la data de 26 august, cu numai două zile înaintea demarării procesului de depunere a cererilor de finanţare, în cazul în care solicitantului i-au crescut pierderile sau datoriile sau i-a scăzut cifra de afaceri, la momentul depunerii cererii de finanţare acesta trebuie să depună o justificare a situaţiei economico-financiare în care se află firma.

„În cazul în care din analiza situaţiilor financiare anuale corespunzătoare ultimului exerciţiu financiar încheiat, reiese că întreprinderea înregistrează simptomele de: 1) creşterea pierderilor, 2) scăderea cifrei de afaceri, 3) creşterea stocurilor, 4) îndatorare crescută, 5) scăderea sau dispariţia activului net, se va lua în considerare, în procesul de soluţionare a Cererii de acord pentru finanţare, o justificare a situaţiei economico-financiare a întreprinderii realizată pe baza unei analize a evoluţiei acesteia în ultimii trei ani fiscali anteriori înregistrării Cererii de acord pentru finanţare. Întreprinderea solicitantă de ajutor de minimis anexează această justificare la situaţiile financiare corespunzătoare ultimului exerciţiu financiar încheiat”, se arată în Ghid.

500 mil. lei pentru 2.000 de proiecte prognozate

Ministerul Finanţelor Publice a majorat plafonul ajutorului de minimis acordat IMM de la 400 mil. lei, la 500 mil. lei, iniţiatorul previzionând o creştere semnificativă a numărului de întreprinderi mici şi mijlocii beneficiare de ajutor de minimis, la aproximativ 2.000, ceea ce impune prelungirea termenelor de soluţionare a cererilor de acord pentru finanţare, respectiv a cererilor de plată a ajutorului de minimis aprobat, de la 30 de zile lucrătoare la 60 de zile lucrătoare. 

Potrivit hotărârii pentru modificarea HG 274/2013 privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investiţiile realizate de întreprinderile mici şi mijlocii, "se propune majorarea bugetului alocat schemei de la 400 milioane lei la 500 milioane lei (...) prelungirea termenelor de soluţionare a cererilor de acord pentru finanţare de la 30 de zile lucrătoare la 60 de zile lucrătoare", perioada de plată a ajutorului de minimis urmând să fie redusă până la 31 decembrie 2015, cu eşalonarea corespunzătoare a creditelor bugetare necesare pentru plata ajutorului de minimis.

Agenţia Română de Consultanţă cere premierului anularea sesiunii de înregistrare a proiectelor de minimis

Într-o scrisoare deschisă adresată premierului Victor Ponta, Agenţia Română de Consultanţă s-a arătat surprinsă de „modalitatea prin care Ministerul Finanţelor Publice a organizat depunerea online a cererilor de acord pentru finanţare în baza HG nr. 274/2013”, solicitând de urgenţă anularea sesiunii.

Agenţia Română de Consultanţă a solicitat de asemenea „trimiterea de urgenţă a Corpului de Control al Primului-Ministru, în vederea verificării modalităţii de apariţie subită a „listei înscrierilor pentru obţinerea unui număr de ordine pentru aprobarea Cererii de ajutor de stat (minimis)”.

„Atragem atenţia că solicitanţii (IMM-urile) nu au putut înregistra online cererea de ajutor de stat, pe site-ul ministerului fiind disponibilă permanent menţiunea Sesiune de înregistrare online închisă. Cu toate acestea, în aproximativ 30 de minute a apărut pe site-ul Ministerului Finanţelor o listă cu 714 aplicaţii online. Solicităm de urgenţă luarea tuturor măsurilor ce se impun!”, se arată în documentul remis premierului.

Articol salvat de pe www.curierulnational.ro, ediţia din 28 August 2013. Acest articol este proprietatea Curierul National si nu poate fi reprodus fără acordul scris al acestora.