Cumpara acum
Prima pagină:

PDF
Descarcă »

Caricatura zilei:

PDF


Anunturi Publicitare Online
Sondaj:

Credeți că pedepsele pentru violatori ar trebui crescute?

Da
Nu
Pedepsele actuale sunt corecte
Nu stiu, nu mă interesează

Comentarii (4) »
Sondaje vechi »

Contact:

Adresa:
Str. Cristian Popisteanu nr. 2-4
Sector 1, Bucuresti
Telefon/Fax:
021.527.19.13
0758.256.441
E-mail:
office@curierul national.ro

trafic@curierul national.ro
« Alte articole din categoria Politic

Incompatibilitate și conflict de interese administrativ - 9 aleși locali

Politic


Sursa foto:PSnews

Data adaugarii: 2017-12-07

Versiunea pentru tiparire
Trimite prin e-mail

Marimea textului:

 Agenția Națională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate și conflict de interese de natură administrativă în cazul a nouă aleși locali, după cum urmează:

1. BETEA TOMA, primar al comunei Racșa, județul Satu Mare — CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

A încheiat un Contract de închiriere cu Betea T. Vasile Florin Persoană Fizică Autorizată, în cadrul căreia fiul său deține calitatea de persoană fizică autorizată.

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 70, art. 71 și art. 76 din Legea nr. 161/2003 și art. 75, lit. a) din Legea nr. 393/2004.

2. ROTARI TOADER, viceprimar al orașului Ștefănești, județul Botoșani — INCOMPATIBILITATE

În perioada 11 august 2016 — 31 mai 2017, a deținut și exercitat simultan funcția de viceprimar și calitatea de membru în Consiliul de Administrație al Liceului Teoretic 'Ștefan D. Luchian' Ștefănești, încălcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.

3. BORȘ MIHAI, viceprimar al orașului Murgeni, județul Vaslui — INCOMPATIBILITATE

În perioada 24 iunie 2012 — 10 iulie 2017, a exercitat simultan funcția de viceprimar și calitatea de membru în Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic 'Ghenuță Coman' Murgeni, încălcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.

4. MOROȘANU RADU, viceprimar al orașului Negrești, județul Vaslui — INCOMPATIBILITATE

În perioada 09 august 2012 — 29 octombrie 2013, întrucât a deținut simultan funcția de viceprimar și calitatea de membru în Consiliul de Administrație al Grupului Școlar Industrial ,,Nicolae Iorga' Negrești, al Școlii ,,Mihai David' Negrești, respectiv al Școlii cu clasele I-VIII Parpanița, încălcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.

5. KARASZ ENDRE, fost viceprimar și actual consilier local al comunei Porumbești, județul Satu Mare — INCOMPATIBILITATE

În perioada 01 septembrie — 31 decembrie 2015, a deținut și a exercitat simultan funcția de viceprimar și calitatea de membru în Consiliul de Administrație al școlii Gimnaziale Porumbești, încălcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.

6. AVAȘAN MONICA SOFIA, consilier local în cadrul Consiliului Local Odoreu, județul Satu Mare — CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

A participat la deliberări și a votat 'pentru' aprobarea Hotărârii Consiliului Local Odoreu prin care a fost aprobată înființarea S.C. 'Primaserv Odoreu' S.R.L. și numirea soțului său în funcția de administrator al acestei societăți.

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 77 din Legea nr. 161/2003, art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 și art. 75, lit. a) din Legea nr. 393/2004.

7. CIUREL DUMITRU, consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Malovăț, județul Mehedinți — CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

A participat la deliberarea și adoptarea Hotărârii Consiliului local Malovăț privind concesionarea/arendarea suprafeței de pășune-izlaz comunal al comunei Malovăț, pentru anul 2010, în baza căreia a fost încheiat și s-a derulat Contractul de arendare între Primăria Malovăț, în calitate de arendator și soția persoanei evaluate, în calitate de arendaș, având ca obiect terenul în suprafață de 19,92 ha, situat în extravilanul localității Negrești.

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 70 și 77 din Legea nr. 161/2003, art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 și art. 75, lit. a) și art. 77, alin. 1) din Legea nr. 393/2004.

8. BALMOȘ TEODOR, consilier local în cadrul consiliului local șomcuta Mare, județul Maramureș — INCOMPATIBILITATE

În perioada exercitării calității de consilier local în cadrul Consiliului Local al orașului Șomcuta Mare, județul Maramureș, Primăria orașului Șomcuta Mare a încheiat contracte comerciale (achiziții directe de produse în baza unor facturi) cu S.C. Balador S.R.L., societate comercială al cărei asociat și administrator este soția persoanei evaluate, în baza acestor contracte, societatea comercială menționată încasând suma totală de 24.335,29 Lei.

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 90, alin. (1) și alin. (2), coroborat cu art.
92, alin. (1) din Legea 161/2003.

9. BRĂDEANU DUMITRU, fost consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Racoviță, județul Vâlcea — CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

A participat la deliberarea și adoptarea Hotărârii Consiliului Local prin care s-a aprobat închirierea pășunilor aflate în proprietatea privată a comunei Racoviță, județul Vâlcea, și ulterior, în calitate de Președinte al Asociației Crescătorilor de Bovine, Ovine, Caprine, Porcine și Albine Racoviță, județul Vâlcea, a încheiat cu Consiliul Local al comunei Racoviță, județul Vâlcea, contractul de închiriere având ca obiect închirierea pășunilor aflate în domeniul privat al comunei Racoviță pentru pășunatul animalelor, în suprafață de 85,5 ha.

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 70 și 77 din Legea nr. 161/2003, art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 și art. 75, lit. f) și art. 77, alin. 1) din Legea nr. 393/2004.

Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază — de a fi asistate sau reprezentate de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. KARASZ ENDRE nu a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

Persoanele menționate au încălcat următoarele prevederi legale:

? art. 70 din Legea nr.161/2003, potrivit căruia 'Prin conflict de interese se înțelege situația în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcție publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influența îndeplinirea cu obiectivitate a atribuțiilor care îi revin potrivit Constituției și altor acte normative';

? art. 71 din Legea nr.161/2003, potrivit căruia 'Principiile care stau la baza prevenirii conflictului de interese în exercitarea demnităților publice și funcțiilor publice sunt: imparțialitate, integritate, transparența deciziei și supremația interesului public';

? art. 76 din Legea nr.161/2003, potrivit căruia '(1) Primarii și viceprimarii, primarul general și viceprimarii municipiului București sunt obligați să nu emită un act administrativ sau să nu încheie un act juridic ori să nu emită o dispoziție, în exercitarea funcției, care produce un folos material pentru sine, pentru soțul său ori rudele sale de gradul I';

? art. 77 din Legea nr.161/2003, potrivit căruia 'Conflictele de interese pentru președinții și vicepreședinții consiliilor județene sau consilierii locali și județeni sunt prevăzute în art. 47 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001';

? art. 87, alin. (1), lit d) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia 'Funcția de primar (...) este incompatibilă cu: (...) lit d) funcția de președinte, vicepreședinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administrație ori cenzor sau orice funcție de conducere ori de execuție la societățile comerciale, inclusiv băncile sau alte instituții de credit, societățile de asigurare și cele financiare, la regiile autonome de interes național sau local, la companiile și societățile naționale, precum și la instituțiile publice';

? art. 90, alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia '(1) Consilierii locali și consilierii județeni care au funcția de președinte, vicepreședinte, director general,director, manager, administrator, membru al consiliului de administrație sau cenzor ori alte funcții de conducere, precum și calitatea de acționar sau asociat la societățile comerciale cu capital privat sau cu capital majoritar de stat ori cu capital al unei unități administrativ-teritoriale nu pot încheia contracte comerciale de prestări de servicii, de executare de lucrări, de furnizare de produse sau contracte de asociare cu autoritățile administrației publice locale din care fac parte, cu instituțiile sau cu regiile autonome de interes local aflate în subordinea ori sub autoritatea consiliului local sau județean respectiv ori cu societățile comerciale înființate de consiliile locale sau consiliile județene respective. (2) Prevederile alin. (1) se aplică și în cazul în care funcțiile sau calitățile respective sunt deținute de soțul sau rudele de gradul I ale alesului local';

? art. 92, alin. (1) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia 'Încălcarea dispozițiilor art. 90 atrage încetarea de drept a mandatului de ales local de la data încheierii contractelor';

? art. 46 din Legea nr. 215/2001, potrivit căruia '(1) Nu poate lua parte la deliberare și la adoptarea hotărârilor consilierul local care, fie personal, fie prin soț, soție, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local. (2) Hotărârile adoptate de consiliul local cu încălcarea dispozițiilor alin. (1) sunt nule de drept. Nulitatea se constată de către instanța de contencios administrativ. Acțiunea poate fi introdusă de orice persoană interesată';

? art. 75, lit. a) și lit. f) din Legea nr. 393/2004, potrivit căruia 'Aleșii locali au un interes personal într-o anumită problemă, dacă au posibilitatea să anticipeze că o decizie a autorității publice din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru soț, soție, rude sau afini până la gradul al doilea inclusi (...) f): o asociație sau fundație din care fac parte';

? art. 77, alin. 1) din Legea nr. 393/2004, potrivit căruia 'Consilierii județeni și conslierii locali nu pot lua parte la deliberarea și adoptarea de hotărâri dacă au un interes personal în problema supusă dezbaterii'.

'Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat (...) încălcarea obligațiilor legale privind conflictul de interese ori starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit reglementării aplicabile demnității, funcției sau activității respective (...)'.

'Persoana (...) față de care s-a constatat existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică (...) pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului'.

Agenția Națională de Integritate își exercită atribuțiile cu respectarea principiilor legalității, confidențialității, imparțialității, independenței operaționale, celerității, bunei administrări, precum și al dreptului la apărare.

 
 • Currently nan/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Noteaza articolul.

 Comentarii

Curierul National nu este responsabilă juridic pentru conţinutul textelor de mai jos. Responsabilitatea pentru mesajele dumneavoastră vă revine în exclusivitate.

  Timpul de 30 zile în care puteaţi face comentarii pe marginea acestui articol a expirat.


  Recomandat Curierul National
  Ultimele comentarii:

  4 faci furt de expresie jigodie= huligan adresata ...
  Un călător s-a aruncat în fața metroului, dar nu a fost rănit

  5 tu nu ai deloc ...
  Veste soc despre plata pensiilor: Ce trebuie să facă urgent toți pensionarii români

  pisha: deci tu o ai mai mica decat inflația! ...
  Veste soc despre plata pensiilor: Ce trebuie să facă urgent toți pensionarii români

  decat ca tot la parnaie ma pensionez! ...
  Lovitură pentru guvernul DĂNCILĂ! Dezvaluiri incendiare despre planurile instaurării dictaturii în România! Măcelul aplicat de jandarmi confirmă totul

  dragnea, infractorul criminal, analfabetul sef, vo ...
  Un călător s-a aruncat în fața metroului, dar nu a fost rănit

  Top articole:

  Afişează articolele cele mai:
  Votate | Comentate | Expediate

  Radio Sud

  Tipografia de Sud
  Orologia Primo minuto

  Sumarul ediţiei:

  Eveniment

  Economie

  Finante Banci

  Politic

  Business Style

  Actualitate

  IT&C

  Transporturi

  Auto

  Piata artei

  Piata farma

  Extern

  Util

  Publireportaj